Kind en Jeugd

Als kinderpsycholoog heb ik ervaring met allerlei soorten vraagstukken en problemen rondom kinderen en ouders. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met ADHD, stoornissen, onzekerheid, angst, gedragsproblemen, identiteitsproblemen en opvoedingsvraagstukken. Bij deze en andere zaken kan ik als psycholoog zowel ouder als kind ondersteuning en begeleiding bieden.

Onder de kopjes ouders en kinderen staat meer informatie over de verschillende mogelijkheden.