Ouders

Het kan zijn dat u als ouder tegen problemen met uw kinderen aanloopt of dat u met vragen zit met betrekking tot de opvoeding. In dat geval kan het verstandig zijn om contact met een kinderpsycholoog op te nemen. Voor kinderpsychologie ben ik u graag van dienst. Ik ben in staat om u nieuwe inzichten te verschaffen, tips te geven en om u te helpen bij uw dagelijkse functioneren.

Ik ontvang u als kinderpsycholoog graag als ouder of verzorger bij mij in de praktijk. Bij deze eerste kennismaking leer ik u met plezier kennen en verneem ik graag in welke situatie u zich als ouder bevindt. Door een juiste inventarisatie van uw problemen of vraagstukken, kan er een effectief plan uitgewerkt en besproken worden voor het verdere verloop.

Wanneer er nog onduidelijkheid bestaat over wat de oorzaak is van het gedrag van uw kind, bieden wij de mogelijkheid tot diagnostisch onderzoek. Tevens kan het zo zijn dat er eerder een diagnose is gesteld en deze opnieuw moet worden bekeken. In dergelijke situaties kunt u bij Eureka studies terecht. Door middel van onderzoek wordt het gevoelsleven van uw kind in kaart gebracht en wordt u een totaalbeeld van de problematiek van uw kind en de oorzaak ervan verschaft. Daarna zal worden besproken welke behandeling het beste aansluit bij uw kind. Dat kan bijvoorbeeld advisering, therapie of training behelzen. Afhankelijk van de situatie kan de duur van de behandeling door mij als kinderpsycholoog nogal uiteenlopen. Dat betekent dat het zich de ene keer kan beperken tot een beperkt advies, terwijl de behandeling een andere keer wellicht een veel langere tijd in beslag neemt.

Ten slotte vinden wij het belangrijk om tijdens de behandeling samen te werken met de ouders of verzorgers van het kind, omdat wij zowel het kind als de ouders begeleiding kunnen en willen bieden.